Coris lex

Ochrona prawna dla rolników i agroturystyki

2013-09-20| Krzysztof Bobkiewicz, Infor.pl

Firmy ubezpieczeniowe dedykują swoje ubezpieczenia ochrony prawnej osobom prowadzącym szeroko rozumianą działalność rolniczą, czyli m. in., działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych oraz chów i hodowlę zwierząt, a także ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. Ochronę prawną mogą znaleźć także osoby prowadzące agroturystykę, które wynajmują pokoje, sprzedają posiłki domowe albo inne usługi związane z pobytem turystów w gospodarstwach rolnych, np. jeździectwo konne.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmie jednak w tym wypadku spraw związanych z prowadzeniem innej działalności gospodarczej niż rolnicza, np. związanych z prowadzeniem przez ubezpieczonego sklepu spożywczego.

Ubezpieczeni taką polisą mogą liczyć nie tylko na zwrot kosztów prowadzenia sporów prawnych, lecz również na bezpłatną poradę prawną od prawnika:

 • przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych, np. turysta pod wpływem alkoholu zniszczył wyposażenie pokoju i nie chce zapłacić za szkody;
 • przy dochodzeniu odszkodowań za przymusowy ubój zwierząt, np. w związku z podejrzeniem wystąpienia w sąsiednim gospodarstwie ptasiej grypy władze nakazały ubój hodowli kur ubezpieczonego, na co on nie chce się zgodzić;
 • w zakresie prawa karnego i wykroczeń, np. ubezpieczonemu zarzucono kradzież krowy sąsiada, sprawa sądowa jest w toku;
 • w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, np. pracownik ubezpieczonego uszkodził kombajnem samochód na drodze, w związku z czym ubezpieczony musiał płacić wyższe składki za ubezpieczenie i chce te pieniądze odzyskać z pensji pracownika;
 • w zakresie umów i praw rzeczowych dotyczących pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych nie podlegających obowiązkowi rejestracji, np. zakupiony ciągnik zepsuł się po pół roku użytkowania, sprzedawca odmawia naprawy w ramach gwarancji;
 • pokrycie kosztów rzeczoznawcy przy ocenie rozmiaru szkody w ubezpieczeniu upraw, np. z powodu wypalania przez sąsiada pola, spłonęły plony ubezpieczonego, chce on dochodzić odszkodowania, ale nie wie, w jakiej wysokości;
 • w zakresie umów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, np. hurtownik, z którym ubezpieczony ma umowę kontraktacji na dostawę jabłek, odmówił przyjęcia towaru, który się następnie zepsuł.

Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje, że ubezpieczyciel zwróci lub opłaci ubezpieczonemu koszty obrony jego zasadnych interesów prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • koszty wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego;
 • opłaty sądowe;
 • wynagrodzenie biegłych;
 • koszty stawiennictwa świadków;
 • koszty tłumaczeń przysięgłych;
 • koszty czynności w formie notarialnej;
 • koszty postępowania egzekucyjnego;
 • koszty postępowania administracyjnego;
 • wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym;
 • koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej, jeżeli ubezpieczony przegrywa sprawę;
 • poręczenie majątkowe w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania ubezpieczonego.

Konkretny zakres zwracanych przez ubezpieczyciela kosztów i zakresu spraw objętych ubezpieczeniem zawarty jest oczywiście w ogólnych warunkach danego ubezpieczenia.

Dla sporu w wysokości 10.000 zł koszty sądowe i pozostałe wydatki na prawników mogą nawet przewyższać sumę roszczenia głównego! Ubezpieczenie ochrony prawnej za wielokrotnie niższą cenę daje komfort w postaci zabezpieczenia interesów prawnych.

Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje najczęściej zarówno ubezpieczonemu, jak również wszystkim osobom, które świadczą na rzecz ubezpieczonego prace związane z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą – bez względu na podstawę zatrudnienia (również niezatrudnionym członkom rodziny). Ubezpieczenie to dostępne jest również dla osób prawnych - w tym przypadku ochrona z ubezpieczenia ochrony prawnej dotyczy członków zarządu i prokurentów – w zakresie wykonywania na rzecz ubezpieczonego podmiotu obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji.

Ubezpieczenie ochrony prawnej osób prowadzących działalność rolniczą zazwyczaj nie chroni interesów prawnych dotyczących nieruchomości czy samochodów. Produkty takie jednak znajdują się w ofercie ubezpieczycieli, dlatego można korzystnie wykupić kompleksowy pakiet ubezpieczeń ochrony prawnej.

 

 Źródło: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/ubezpieczenie-ochrony-prawnej/322623,2,Ochrona-prawna-dla-rolnikow-i-agroturystyki.html