Coris lex

Ubezpieczenie ochrony prawnej – korzyść dla przedsiębiorców

2013-09-10| Agnieszka Dębska, Infor.pl

W Polsce mamy niezliczoną ilość regulacji prawnych, bezustannie nowelizowanych. W szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców ciągłe zmiany nie są sprzyjającym podłożem do tworzenia i prowadzenia własnego biznesu. Niosą za sobą o wiele większe ryzyko niż w kraju z ustabilizowanym porządkiem prawnym. Ubezpieczenie ochrony prawnej może być remedium na bałagan legislatorski.

Ciągle zmieniające się regulacje prawne stają się zmorą każdego Kowalskiego, choćby w zakresie czynności codziennych, takich jak ubezpieczenie samochodu, jego kupno czy też zaciągnięcia kredytu na mieszkanie. Szczególnie mali i średni przedsiębiorcy powinni dokładnie rozważyć, czy korzystniejsze jest dla nich ponoszenie kosztów obsługi prawnej (o często zaskakującej wysokości) w poszczególnych sytuacjach kryzysowych i w codziennym realizowaniu kontraktów z kontrahentami czy z pracownikami, czy wykupienie polisy, która zapewnia im ochronę.

Korzyści ubezpieczenia ochrony prawnej dla MŚP

Podążając za trendami europejskimi, zbliżamy się do Europy i możemy się już poszczycić sporą ofertą ubezpieczeń ochrony prawnej. Okazuje się, że akceptacja stałego, miesięcznego kosztu składki ubezpieczeniowej i gwarancja pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów korzystania z usług adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych, a nawet firm windykacyjnych jest korzystna dla przedsiębiorcy. Przyjmując tego rodzaju rozwiązanie, przedsiębiorcy nie pozbawiają się zarazem możliwości współpracy z zaufanym radcą prawnym czy też adwokatem. Wybór konkretnych prawników czy kancelarii należy do ubezpieczonego przedsiębiorcy.

Polisa ochrony prawnej dotyczy też kosztów sądowych. A więc ubezpieczenie to pokrywa takie koszty, jak wpis sądowy (5 % od wysokości roszczenia, z jakim występujemy), koszty powołania biegłego w trakcie postępowania (często celowe i konieczne dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy), jak również wynagrodzenia pełnomocnika, które często stanowi duży procent wszystkich kosztów.

Koszt takiego ubezpieczenia to już od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia. W jednej z firm ubezpieczeniowych ubezpieczenie ochrony prawnej jednego pojazdu w zakresie spraw komunikacyjnych to ok. 200 zł rocznie!
Warto porównać tę kwotę z kosztami sporów sądowych.

Przykład:

Właściciel małej cukierni, gdzie można napić się dobrego włoskiego espresso, otrzymał wezwanie do zapłaty 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne Anny K. oraz dodatkowo pokrycie kosztów jej leczenia, które nie zostały dokładnie określone z powodu jego niezakończenia. W dniu 18 grudnia 2011 roku Anna K. uległa wypadkowi w ten sposób, że wchodząc do wspomnianego sklepu weszła na leżącą przy wejściu wycieraczkę z gumolitu, a następnie, schodząc z niej, poślizgnęła się ma mokrej posadzce z kafelków i upadła. Nie mogła już wstać sama, zabrało ją pogotowie. W wyniku wypadku doznała złamania pokrętarzowego kości udowej. Po operacji przez rok leczyła się ambulatoryjnie.

Roszczenie 15 000 zł to koszty procesu w wysokości prawie 10 000 zł

Wartość roszczeń klientki wynosiła ok. 15 000 zł. Koszty, które zobowiązany jest ponieść ubezpieczony w takim przypadku:

  • koszt wynagrodzenia pełnomocnika określony zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 i poz. 1349 ze zm.) wynosi w takim przypadku 2.400 zł (w razie wydania przez sąd wyroku nieuwzględniającego powództwa bądź uwzględniającego żądanie pozwu jedynie w części; powód (ubezpieczony) zobowiązany jest także ponieść koszty wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w całości lub w części, proporcjonalnie do zakresu uwzględnienia żądania pozwu, co w najgorszym przypadku może skutkować obciążeniem ubezpieczonego łącznie kosztem w wysokości 4.800 zł, tj. kosztem pełnomocnika ubezpieczonego i pełnomocnika drugiej strony);
  • wysokość opłaty od pozwu zgodnie z ustawą z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.) wynosi 750 zł; kwotę tę ubezpieczony będzie musiał ponieść, jeżeli przegra w całości w I instancji;
  • koszt opinii biegłego z zakresu medycyny, który określi zakres obrażeń i ewentualnego trwałego uszczerbku na zdrowiu - to średnio ok. 1000 zł;
  • koszt opłaty od ewentualnej apelacji w razie wydania przez sąd I instancji niekorzystnego rozstrzygnięcia dla powoda a następnie przegrana w całości przez pozwanego to kolejne 750 zł;
  • koszt wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu apelacyjnym to 1.200 zł (50% za pełnomocnika reprezentującego ubezpieczonego) i kolejne 1.200 zł za pełnomocnika drugiej strony (w razie wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia również przez sąd II instancji).

Ważne:

Zestawienie wyżej wymienionych kwot pozwala określić prawdopodobne koszty procesu o odszkodowanie prowadzonego przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy, w której roszczenie wynosi 15.000 zł, na kwotę ok. 9.700 zł.

Ochrona prawna w każdym sporze

Co ważne, wachlarz dostępnych produktów ubezpieczeniowych umożliwia ubezpieczenie się od kosztów w związku ze sporem prawnym na miarę naszych potrzeb. Zatem możemy objąć ubezpieczeniem nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa (a więc spory powstałe z ich posiadaniem, używaniem, wynajmowaniem), flotę pojazdów firmy czy też całą działalność, łącznie z konfliktami z pracownikami. Wysokie sumy ubezpieczenia dają realną ochronę nawet w przypadku najbardziej wieloinstancyjnych, długotrwałych i kosztownych spraw.

Firmy ubezpieczeniowe oferują też w niektórych pakietach zwrot kosztów spraw (także sądowych) podatkowych czy postępowań mediacyjnych.

Ubezpieczenie nie posiada limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy, może obejmować spory i zdarzenia prawne mające miejsce, np. w innych krajach UE, co jest szczególnie ważne przy umowach z zagranicznymi kontrahentami lub transporcie.

Reasumując, ubezpieczenie ochrony prawnej jest niewymierną korzyścią przy określonych kosztach. Oprócz pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów sporów, w ramach ochrony prawnej standardem staje się szybki i łatwy dostęp do profesjonalnych usług prawnych, w tym również za pośrednictwem infolinii czy Internetu, świadczonych przez ubezpieczycieli bez dodatkowych opłat.

 

 Źródło: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/ubezpieczenie-ochrony-prawnej/322602,3,Ubezpieczenie-ochrony-prawnej-korzysc-dla-przedsiebiorcow.html